Cursuri AUTOCAD gratuite

Cap.1 - Prezentare generala
Cap.2 - Setari initiale
Cap.3 - Comenzi de vizualizare
Cap.4 - Comenzi de desenare
Cap.5 - Extragerea informatiilor din desen
Cap.6 - Comenzi de modificare
Cap.7 - Adnotarea desenelor
Cap.8 - Cotarea desenelor
Cap.9 - Gestionarea continutului desenelor
Cap.10 - Tiparirea desenelor
Cursuri in clasa MS Autocad Cursuri video online MS Autocad

Interfata utilizator, zone de ecran

Preambul

In functie de activitatea (desenare – 2D, modelare – 3D) pe care o desfasuram, programul AutoCAD 2015 va prezenta interfata utilizator specifica (Workspace). Ribbon-ul isi va modifica forma si continutul, fiind sensibil la context si prezentand menu-urile si comenzile disponbile in aplicatia in care lucram (Drafting and Annotation, 3D Basic, 3D Modelling).

Pasul 1

Deschideti programul AutoCAD 2015 prin accesarea icon-ului plasat pe Desktop, .

Apasati apoi pe butonul Start Drawing din fila Create, pentru a incepe un desen nou utilizand setarile implicite ale programului AutoCAD. Aceste setari vor fi modificate in lectiile urmatoare, potrivit dorintelor utilizatorului.

Odata cu deschiderea unui nou desen, aveti acces la interfata de lucru a programului. Aceasta interfata va face obiectul prezentarii generale din lectia de fata.

Pasul 2

Pe interfata utilizator initiala (Drafting & Annotation), vom pune in evidenta principalele zone de ecran ale programului AutoCAD. In functie de setarile viitoare, aceste zone isi pot schimba forma si continutul. Pentru exemplificare, crearea unui spatiu de lucru “custom-izat” poate duce la aparitia de panel-uri sau ascunderea lor potrivit dorintei utilizatorului. Spatiul de lucru astfel creat poate fi salvat si adaugat in lista Workspace, instrument despre care vom discuta in lectia urmatoare. Putem sa configuram menu-ul astfel incat sa avem la dispozitie numai seturile de comenzi care ne sunt strict necesare la un moment dat.

In figura de mai sus sunt puse in evidenta elementele componente ale interfetei utilizator, si anume:

 • Zona grafica – zona in care se va concretiza proiectul

 • Menu-uri ecran - menu-uri derulante, plasate in partea stanga-sus a zonei grafice, utilizate pentru controlul setarilor ferestrei de vizualizare [-], controlul orientarii vederii [Top] sau controlul stilului de vizualizare [Wireframe]

 • Sistemul de axe – triedrul spatial care indica orientarea axelor X,Y si Z

 • Navigation Bar – bara de navigare, contine comenzile de vizualizare (ViewCube, Navigation Wheel, Zoom, Pan, Orbit, ShowMotion)

 • Command Window – zona liniilor de comanda, zona unde va avea loc dialogul intre utilizator si programul AutoCAD. In aceasta zona sunt vizibile ultimele randuri din fereastra Text Window, posibil a fi deschisa cu tasta functionala F2. Numarul de randuri in zona liniilor de comanda poate fi modificat. Un numar de 4 randuri este, de obicei suficient pentru a expune cel mai complet set de cerinte (sintaxa unei comenzi)

 • Ribbon – menu contextual care contine Tab-uri (de remarcat Tab-ul activ implucit - Home)

 • Tab – fila din componenta menu-ului Ribbon; contine Panel-uri (Tab-ul Home – activ)

 • Panel – grupa de comenzi cu denumire sugestiva, focalizata pe tipul de activitate desfasurat in zona grafica (Draw, Modify, Annotation, Layers, Block, Properties, Groups, Utilities, Clipboard, View)

 • Quick Access Toolbar – bara de acces rapid catre comenzile primare (New, Open, Save, Save As, Undo, Redo, Print). Acest menu este configurabil, astfel incat sa putem indeparta sau adauga noi comenzi.

 • Title Bar – bara de titlu, unde apare numele si versiunea programului (AutoCAD 2015) si numele desenului curent precum si extensia acestuia (Drawing1.dwg)

 • Info Center – bara de butoane pentru acces la documentatie si tutoriale

 • Status Bar bara de stare care contine campul de coordonate X,Y,Z ale cursorului, butoanele cu functiile ajutatoare pentru desenare (Infer, Snap, Grid, Ortho, Polar, Osnap, 3DOsnap, Otrack, DUCS, Dynamic UCS, LWT, ...). Tot in bara de stare, gasim tab-urile aferente zonei grafice, denumite Layout Tabs (Model, Layout1, Layout2) care permit trecerea din spatiul Model in spatiul Paper si invers. Aceasta bara este configurabila, astfel incat utilizatorul sa poata afisa numai functiile necesare la un moment dat (simplificarea interfetei utilizator)

 • Cursorul - semnul grafic ce indica pozitia curenta in zona grafica

Pasul 3

La activarea diverselor Tab-uri, Ribbon-ul isi schimba continutul, afisand comenzile aferente Tab-ului selectat.


Tab-ul Insert


Tab-ul Annotate


Tab-ul Parametric


Tab-ul View


Tab-ul Manage


Tab-ul Output


De remarcat noua infatisare a menu-ului de tip Ribbon, cu o culoare apropiata de cea a zonei grafice. Prin aceasta noua prezentare se reduce contrastul intre cele doua zone, obtinandu-se astfel o interfata mai placuta.

Pasul 4

Inchideti programul AutoCAD utilizand comanda Exit Autodesk AutoCAD 2015, aflata in menu-ul de aplicatie sau continuati cu urmatoarea lectie.